2014 65 મી કુનમિંગ રાષ્ટ્રીય અધ્યયન ઉપકરણ પ્રદર્શન

અભિનંદન !! અમારી કંપની ટૂક ભાગ 2014 65 મી કુંમિંગ રાષ્ટ્રીય અધ્યયન ઉપકરણ પ્રદર્શન, ઘણાં સ્થાનિક અને ANDવરસીયા ગ્રાહકો આપણી બાયોલOજિકલ, રસાયણિક, ભૌતિક, પ્રયોગાત્મક સાધનોમાં રસ લેતા હોય છે ..


પોસ્ટ સમય: જૂન -23-2020